10 mei 2008

BPA Drakenhof goedgekeurd door Vlaamse regering

3 BPA' Deurne Zuid
Op 26 maart 2008 heeft Vlaams minister Dirk Van Mechelen het Bijzonder Plan van Aanleg Drakenhof en het bijhorende onteigeningsplan goedgekeurd.
Er was eerder nogal wat protest ontstaan tegen de bestemming van de gronden op langere termijn waarbij vooral op het bouwen van nieuwe woningen werd gemikt. Dit is uit het plan gelicht, enkel wat op korte termijn voorzien werd (o.a. de uitbreiding van De Hoeve, instelling voor gehandicapten) werd wel behouden. Op deze manier kunnen alle volkstuintjes uit het gebied Eksterlaar verhuizen, indien het bodemonderzoek geen roet in het eten strooit.
Hoe groot de hondenweide wordt, en of ze kan blijven, is nog niet zo duidelijk.

Geen opmerkingen: