24 mei 2008

"Verlenging Nooit" haalt gelijk bij Raad van State met klacht uit 2005

In 2005 besliste Verlenging Nooit (en de gemeentebesturen van Borsbeek en Mortsel ook) naar de Raad van State te stappen tegen het verlenen van een milieuvergunning aan de Luchthaven van Deurne. Deze vergunning werd verleend in beroep op 30 december 2004 door minister Peeters.
De minister legde de ruim 120 bezwaarschriften van omwonenden en het beroep van de gemeenten Borsbeek en Mortsel naast zich neer.
Bij de milieuvergunning, die de Vlaamse minister van Leefmilieu verleende voor de uitbating van de luchthaven voor de komende twintig jaar, werd geen milieueffectenrapport gevoegd.
In augustus 2005 deed de Raad van State een uitspraak over de schorsing die "Verlenging nooit" had gevraagd en ging daar niet op in omdat er "geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel" kon aangetoond worden. Maar in zijn verslag van begin juni 2005 gaf de eerste auditeur aan dat er ook nog een ernstig middel was, nl. het ontbreken van een MER (milieueffectenrapport), wat nu aanleiding heeft gegeven tot de vernietiging van de milieuvergunning luchthaven Deurne.
Verlenging Nooit overweegt om een stakingsvordering in te dienen om de activiteiten te laten stopzetten. "Verder dient opgemerkt dat de jaarlijkse dotatie aan de luchthaven in stijgende lijn gaat ten koste van de belastingbetaler. En moet er aan herinnerd worden dat de activiteiten van de luchthaven de gezondheid van de omwonenden bedreigen, wat overigens mee de aanleiding was tot het verzoek van schorsing bij de Raad van State", staat er nog in het persbericht van Verlenging Nooit.
- Persmededeling van Groen! Antwerpen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.
- Hier vindt u een link naar het betreffende arrest van de Raad van State.
- link naar het persbericht van Verlenging Nooit
-Artikel op de website van De Standaard