13 mei 2009

Groen! start juridische procedure tegen de Lange wapper

klik op deze foto voor meer informatie
Groen! start een juridische procedure tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapperbrug. Volgens Groen! is de bouwaanvraag van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) niet in orde omdat het bijgevoegde milieu-effect-rapport (MER) onjuist is gebleken.

Rudi Daems, Vlaams fractieleider: “In dit MER kreeg de Lange Wapper groen licht omdat de alternatieve tracés zogezegd technisch onhaalbaar waren. Maar de nieuwe studie die de Vlaamse regering liet maken door het onafhankelijk studiebureau ARUP/SUM toonde het tegendeel aan: de alternatieve tracés waren technisch wél haalbaar en het voorstel van stRaten-Generaal kwam er zelfs als beste uit. ARUP/SUM lanceerde bovendien een nieuw voorstel dat de mobiliteitsproblemen rond het Antwerpse nog beter zou oplossen. Er moet dus eerst een nieuw MER komen. Bijgevolg is de huidige bouwvergunningsaanvraag ongeldig.”