20 mei 2009

Openbaar onderzoek Oosterweelverbinding

Groen! zal nog een milieustakingsvordering indienen tegen de bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding omdat het bijhorende MER (milieueffectenrapport) niet correct is, want daarin wordt immers gesteld dat er geen alternatief was voor het BAM-tracé (met Lange Wapperviaduct). De Arup-Sum studie weerlegde dat overduidelijk door een vierde tracé voor te stellen dat uit een tunnelverbinding van Linkeroever tot de A12 voorziet (zie www.sum.be
alternatief ARUP-SUM
U kan deze procedure mee voeren door u zondag 24 mei van 11 tot 13 u. aanwezig te zijn op de infomeeting in Chapo, Statiestraat Berchem. Een aantal BA's waaronder Vitalski, Pieter Embrechts hebben al toegezegd deze procedure mee in te leiden. Waarom u niet?

Niettemin gaat de procedure voorlopig dus gewoon verder en van dinsdag 26 mei 2009 tot donderdag 25 juni 2009 organiseert de stad een openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag rond de Oosterweelverbinding. Tijdens deze periode krijgen alle inwoners van de stad Antwerpen de kans de plannen in te kijken en een bezwaarschrift in te dienen. Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie over dit openbaar onderzoek.

Dossier online raadplegen of inkijken in het Felixarchief kan vanaf dinsdag 26 mei 2009 kunt u het volledige bouwdossier online raadplegen op www.antwerpen.be/openbaaronderzoekoosterweel