24 mei 2009

Integraal behoud van Drakenhof

Interpellatie Mieke Vogels in de districtsraad van 28 mei.

Ons district heeft vele troeven. De verschillende kastelen en lusthoven gebouwd in de voorbije eeuwen toen Deurne nog ‘den buiten was’ horen bij deze troeven. In deze 21° eeuw waar alles moet ‘renderen’ is het niet evident om deze kastelen en hun bijhorende parken te behouden. Zo is de toekomst van het kasteel Drakenhof in Deurne-zuid bedreigd. Het kasteel staat leeg en vervalt steeds meer ook al omdat de ramen open staan. Nu blijkt dat Drakenhof een nieuwe bestemming te krijgen als rusthuis. Rusthuis Atlantis wil er een RVT en serviceflats bouwen. Het project is enkel commercieel interessant als de totale oppervlakte van het kasteeldomein wordt volgebouwd. Er werd een bouwaanvraag ingediend waarop een geplande nieuwbouw van 11,50 meter hoog (de buren mogen maar tot 8 meter hoog bouwen) waarvoor ook de meeste waardevolle bomen zouden moeten verdwijnen. De toegang tot dit grootschalige complex zou gebeuren via de Leon Stampelaan. Deze straat is nu al verzadigd zeker op het moment dat de school begint of eindigt. De straat werd vorig jaar verkeersluw gemaakt om de veiligheid van de schoolkinderen te garanderen.
De buurt startte met een petitie en er werden reeds 100 bezwaarschriften ingediend tegen deze bouwvergunning.
Wat zal het districtscollege ondernemen om het kasteel en het kasteeldomein met zijn prachtige bomen te bewaren voor de toekomst?

Mieke Vogels