09 mei 2009

Stad stelt hoge ambities voor Ruggeveld – Boterlaar - Silsburg

Het college besprak vrijdag 8 mei de concretisering van het project Ruggeveld-Silsburg. De stad wil dit omvangrijke gebied omvormen tot een hoogwaardige sport- en recreatiecluster, met plek voor natuur, volkstuinen en speelbosfaciliteiten voor de lokale jeugd. De opmaak van het masterplan voor de site zal in nauw overleg gebeuren met de verenigingen, gebruikers en buurtbewoners. Het college legt haar engagement daartoe vast in een participatiecharter.
Klik hier of op de titel van dit bericht voor het volledige collegeverslag.