21 februari 2014

Ook de geplande aanleg van A102 en R11bis kwam in de districtsraad aan bod

INTERPELLATIE R11bis en A102

Met deze interpellatie wil de Groenfractie van deze districtsraad enkele duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die rijzen na de keuze van de Vlaamse regering voor het Oosterweeltrac√©  en de lopende MER-procedure over de mobiliteit in de rand van Antwerpen.
1- Hoe staat dit bestuur tegenover de beslissing van die Vlaamse regering, nu we weten dat de keuze voor het Oosterweeltracé minder goede gevolgen heeft op het vlak van overlast door geluid en fijn stof dan de alternatieven?
2- Hoe zal dit bestuur werk maken van bijkomende maatregelen om die overlast te beperken en te voorkomen ? Welke initiatieven gaan jullie nemen om geluidsoverlast tegen te gaan in onze stiltegebieden en recreatiegebieden als het Rivierenhof of Park Groot Schijn, te weten dat deze districtsraad in oktober 2009 unaniem besliste om het advies te geven aan de Vlaamse regering om de E313 ter hoogte van Deurne in te tunnelen?

3- Wat gaan jullie ondernemen om de overlast die dreigt in de buurt van de Bremweide en heel de oostrand van Deurne door het aanleggen van nieuwe verkeerswisselaars te voorkomen?