07 maart 2010

Antwerpen autoluw

Jaarlijks zijn er één, soms twee autoloze zondagen in Antwerpen. Maar het doel van een echt autoluwe stad is nog ver af. De stad wil stappers, trappers en openbaar vervoer voorrang geven op de privé-wagen. Maar in de praktijk merken we daar nog te weinig van.

“Antwerpen Autoluw” is een koepel van verenigingen die het beleid in positieve zin wil aanporren en zich willen inzetten om onze stad echt leefbaar te maken.
Startdag op zaterdag 27 maart, inschrijven op www.antwerpenautoluw.be