31 maart 2010

Peeters heeft krachtdadig beslist: er komt een tunnel! ... of een brug !

Peeters heeft krachtdadig beslist: er komt een tunnel! ... of een brug !
door Freya Piryns (Federaal parlement: Senaat) op 30 maart 2010 in "Mobiliteit en verkeersveiligheid"
Groen! is verheugd dat de Vlaamse regering principieel voor een tunneloplossing kiest. Dit is een opsteker voor de democratie en voor alle actiegroepen die hier aan mee geholpen hebben.

Er is echter ook een bijzonder groot probleem:

Een principiële keuze is niet hetzelfde als een werkelijke keuze. De Lange Wapper is nog altijd niet definitief begraven. De Vlaamse regering heeft andermaal geen definitieve beslissing genomen wat betreft de Lange Wapper. Dat blijkt ook uit de tegengestelde interpretaties vanuit NVA en SP.a. De onzekerheid voor de Antwerpenaar sleept aan. Dat vindt Groen! onbegrijpelijk; het Antwerpse referendum was toch duidelijk? Groen! eist dat de minister-president in het parlement morgen uitsluitsel biedt.

“Ik vrees dat met de drie straffe voorwaarden die gesteld worden aan de tunnelvariant op dit tracé, de Lange Wapper nog steeds niet is begraven,” zegt Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns: “Ik hoop echt dat de principiële beslissing voor een tunnel meer is dan een glijmiddel van minister-president Peeters om burgemeester Janssens toch nog over de brug te krijgen. In dat geval is dit uitstel boerenbedrog.”

Waar de Vlaamse regering wel duidelijk voor gekozen heeft, is het BAM-tracé met in het beste geval een tunnel in plaats van een brug. “Groen! blijft gekant tegen een tracé dat het verkeer dwars door de stad jaagt en de stad belast met tonnen fijn stof en veel lawaai. De ring zorgt ervoor dat we vandaag al overal boven de veilige norm zitten voor milieu en gezondheid,” aldus Freya Piryns: “Een BAM-tracé dwars door de stad is geen duurzame oplossing voor de mobiliteitsproblemen van de Antwerpenaren en bovendien zal het fijn stof in de stad doen toenemen. Door de investeringen in autowegen te laten toenemen, zal enkel nog meer verkeer worden aangetrokken.”

Groen! is wel blij met de vele toezeggingen in het kader van het Masterplan 2020 rond meer openbaar vervoer, fietspaden en binnenvaart. “Veel van deze projecten waren echter al eerder opgenomen in Toekomstvisie 2020, de plannen van de Lijn of in het vorige Masterplan. Toch vindt Groen! het positief dat de regering Peeters hierop zwaar de nadruk blijft leggen.”