31 maart 2010

Volledige tussenkomst van Mieke Vogels in het Oosterweeldebat in het Vlaams Parlement

Tussenkomst Mieke Vogels Groen! Actualiteitsdebat over het mobiliteitspan 2020 van de Vlaamse regering.

Wat mij nu al twee dagen bezig houdt is de vraag:

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet het gezond verstand., de voorbije weken hoorde ik U steeds weer herhalen dat U rekening zou houden met alle ingebrachte alternatieven, die van Arup Sum, van de 10 van het plan 2020, met de twee Leuvense onderzoekers... Zij hebben stuk voor stuk het BAM-tracé in vraag gesteld. Het trekt alle verkeer naar de stad, het is economisch niet rendabel, het lost de verkeersproblemen niet op en wat zie ik in uw akkoord de bevestiging van dat Bam-tracé.

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet de leefbaarheid van de grootste stad van Vlaanderen. Er wordt nog meer verkeer de stad ingezogen en het neerhalen van de viaduct betekent niet dat het verkeer daar ondergronds gaat, via een sleuf zullen lawaai en fijn stof verder de stad vervuilen. Onlangs werden de geluidskaarten van Antwerpen gepubliceerd , ze zijn rampzalig, Omdat de Antwerpse ring niet rond maar dwars door de stad gaat overschrijden we in bijna alle wijken de geluidsnormen en de fijn stofdrempels. Het ziet er naar uit dat het puffertje een vaste plaats krijgt op de geboortelijst van de Antwerpse kinderen en misschien kan de prijs van de oordopjes worden meegerekend in de maximumfactuur voor de zorg. Ik zie trouwens niet in hoe minister van leefmilieu Schauvlieghe de voortdurende overschrijding van fijn stof- en geluidsnormen morgen zal uitleggen aan Europa..

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet de langetermijnvisie op onze Vlaamse regio U verwijst steeds weer -ook nog in de zevende dag zondag- naar 1998 toen het eerste multimodaal plan Antwerpen mobiel werd uitgewerkt. 12 jaar is lang en een regio die zegt te investeren in de toekomst blikt niet achteruit maar vooruit. De enorme investeringen die Vlaanderen vandaag plant moeten kaderen in een visie op onze regio in 2040. Ons voorbereiden op de mobiliteit van morgen betekent vandaag radicaal durven investeren in minder milieubelastende mobiliteit, lightrails, vervoer over water, ondergronds goederentransport…Dit plan doet dit niet het bevestigt het plan van 1998 wat betreft de tramverlenging en fietsinfrastructuur en voegt gewoon zonder enige langetermijnvisie een aantal missing autolinks toe. De bijkomende middelen die deze regering uittrekt gaan volledig naar de automobiliteit.

Wat heeft dan wel gewogen op dit akkoord ?

Niet het respect voor de inwoners van mijn stad want die inwoner heeft uitdrukkelijk tegen het BAM tracé gestemd.

Dit is een slecht plan dat getuigt van een ontstellend gebrek aan een visie en durf. Dit is een plan van gisteren en geen plan voor de toekomst.

Binnen de context van deze kortzichtigheid ben ik ook niet blind voor de korte termijnwinst. De Antwerpenaar heeft tegen de brug gestemd en die brug komt er niet, Er is eindelijk een einde gekomen aan het steeds weer bouwen van viaducten over de stad om autostrades te verbinden met de ring die zoals al gezegd niet rond maar midden in de stad ligt. Na de viaduct van de Boomse Steenweg, het viaduct dat Deurne en het Rivierenhof doorsnijdt, het viaduct van het sportpaleis komt er geen viaduct over het Eilandje, meer zelfs het viaduct van Merksem zal worden neergehaald. De keuze voor het Bam tracé is een historische vergissing en dus is geen wapper beter dan wel een wapper maar als deze regering dan toch vasthoudt aan een tracé dat alle verkeer tot in de stad trekt dan is het beter dit met een tunnel een diepe wapper te doen dan met de brug of de hoge wapper.

Alleen waarom is dit niet gewoon beslist? Waarom vandaag de inwoners van mijn stad opnieuw opzadelen met die tergende onzekerheid?

Wat hebben de vele DAM werkgroepen ondertussen uitgevlooid ?

Na al die maanden moet het toch duidelijk zijn dat dit technisch kan, als men een tunnel kan bouwen onder het centraal station dan is het technisch perfect mogelijk ook onder het eilandje een tunnel te bouwen.
Ook die Europese tunnelautoriteit -die niet eens bestaat- kan geen probleem zijn. Vlaanderen is geen eiland en ook al niet een voortrekker als het gaat over tunnelbouw wat in Barcelona, Berlijn, Brussel…..moet ook in Vlaanderen kunnen.?

U moet toch ook nu al duidelijkheid hebben over de timing. U blijft -helaas- binnen het BAM-tracé, dus binnen het GRUP. U bevestigde hier op deze tribune een paar maanden geleden dat er sowieso een nieuwe bouwaanvraag zou komen, dus moet U vandaag reeds weten wat een haalbare timing is voor de tunnelversie. Vermits het traject op linkeroever en de tunnel onder de Schelde blijft kan men bij wijze van spreken morgen aan de slag voor dit eerste deel.

Blijft nog de betaalbaarheid, ook daar moet in orde van grootte vandaag duidelijkheid over zijn. Niet alleen Vlaanderen bouwt tunnels er moeten dus vergelijkbare projecten zijn waarvan men het prijskaartje kan opvragen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de vergelijking tussen de diepe en de hoge lange wapper tot op de eurocent te vergelijken. Is het trouwens niet bijzonder cynisch eerst te beslissen om een tunnel te graven om Antwerpen leefbaar te houden om dan meteen toe te voegen maar die leefbaarheid mag ons niets kosten.

Waarom beslist U niet vandaag? Als dit alleen maar is zoals de kranten beweren om Bart Dewever zijn bocht te laten nemen dan vind ik dit een kaakslag voor de inwoners van onze stad. Ik snap niet dat Bart Dewever als inwoner van Antwerpen eerst erkent dat het beter is voor de leefkwaliteit van de stad om een diepe wapper te bouwen om dan tegelijkertijd met de hem gekende ietwat arrogante vastberadenheid te zeggen dat het wel niets meer mag kosten.
Zijn de ego’s dan zo groot .Komt bij U dan leefbaarheid van de stad waar uw kinderen opgroeien na de politieke spelletjes over winst en verlies in het mobiliteitsdossier ?. Ik moet het gaan geloven. U was blijkbaar zo gebelgd –excuseer mij de uitspraak- dat U uw grote gelijk dan maar gehaald hebt door uw minister van binnenlandse aangelegenheden Bourgeois in het communautaire macquis te sturen. Hem net gisteren de niet benoeming van de drie burgemeesters laten aankondigen, na 25 jaar politiek geloof ik niet meer in dit soort toeval.

Ondertussen heb ik nog steeds geen antwoord op mijn eerste vraag:
Wie heeft nu eigenlijk het zwaarst gewogen op dit akkoord ?

Ik zie nog maar één mogelijkheid, Noriant. Voor er een bouwaanvraag was, voordat de inspraakprocedure rond was zijn contracten getekend met Noriant die bij niet realisatie het recht op schadevergoedingen openen. Vandaag spreekt men over bedragen van 1,3 miljoen euro.…
Mijn vraag aan U zijn er bijkomende schadeclaims te verwachten welke schadeclaims wanneer de brug niet wordt gebouwd van Noriant of van destijds afgewezen kandidaat ondernemers ?
Als U het hebt over de betaalbaarheid van de diepe wapper vergelijkt U dan de kostprijs van de twee projecten zonder schadeclaims of worden eventuele schadeclaims mee verrekend in de prijs van de tunnelvariant?
Klopt het dat de tunnelvariant alleen haalbaar is als Noriant ook die tunnel mag bouwen?
Kan dit volgens de Europese bepalingen inzake openbare aanbestedingen?

Mijnheer de eerste minister over één zaak is iedereen het eens ook Bart Dewever er is de voorbije jaren geknoeid door de BAM die eigengereid is doorgegaan met een project dat zeker ter hoogte van het sportpaleis een onuitvoerbare draak bleek. De BAM en Noriant hebben op een hooghartige manier het project door de strot van de Antwerpenaar trachten te duwen. Het verzet van de Antwerpenaars heeft de ogen van vele wetenschappers, bedrijfsleiders, en nu ook een heel klein beetje die van de Vlaamse regering geopend. Stop met de bouw van viaducten boven de hoofden van mensen en beslis dit vandaag.
Als dit viaduct er toch nog komt dan zal het de gewone Antwerpenaar zijn die inlevert op zijn leefkwaliteit en die zo betaalt voor het geknoei van de BAM. Dit kan je moeilijk goed bestuur noemen !!!

Zondag wordt de ronde van Vlaanderen gereden één van onze wielerkroonjuwelen. Mijnheer de minister- president met surplacen heeft nog nooit iemand de koers gewonnen.
Stop dus met surplacen en kies voor de mobiliteit van de toekomst, kies voor investeringen in openbaar vervoer, kies voor leefbare steden.