04 maart 2010

Enkel Meccano-tracé garandeert minder verkeer op Antwerpse ring


Met het nieuwe meccano-tracé van Forum 2020 is het Lange Wapperviaduct overbodig: het doorgaand verkeer wordt van de ring gehouden zodat er geen mega-viaduct meer nodig is met 18 rijstroken aan het Sportpaleis.
Wie gelooft in een oplossing met een "Lange Wapper-light" moet weten dat er ook een stedelijke ringweg nodig zal zijn (een nieuwe ring naast de huidige ring over de volledige lengte van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis). Het knooppunt E313-Ring (Antwerpen-Oost of ook nog de Turnhoutsepoortknoop) zal uitbreiden aan de zuidzijde. Deze werken zullen voor jarenlange verkeershinder zorgen op de autosnelweg.
Met een Lange Wapper-light zal heel snel blijken dat een bijkomende oplossing voor het doorgaand verkeer nodig is, van zo gauw deze dan ook aangelegd is, is het Lange Wapperviaduct overbodig. Het geld zal op dat moment natuurlijk niet meer voorhanden zijn om deze verbinding (Wommelgem-Ekeren) in tunnels of open sleuven aan te leggen.
Met het Meccanotracé worden al deze nadelen in één klap vermeden!