20 maart 2010

Betere communicatie over huidige werven in Deurne

Motie goedgekeurd in de districtsraad van Deurne van donderdag 18 maart 2010.

Er zijn momenteel heel wat werven in Deurne. Het Vlaams gewest, De Lijn en de stad investeren momenteel in Deurne en dat is goed. Het doortrekken van tramlijn 10, de heraanleg va de Turnhoutsebaan en het Cogelsplein, de werken aan de Herentalsebaan… stuk voor stuk broodnodige werken. Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken en dus veroorzaken deze werken ook heel wat hinder. Bereikbaarheid van de middenstanders, moeilijke doorgang voor bewoners, omleiding voor het openbaar vervoer…

Elke projectmanager zegt dat ook in deze geldt dat een verwittigde man (of vrouw) er twee waard zijn. Op het radioprogramma Peeters en Pichal van 1 maart vertelden een aantal handelaars over wegenwerken en het effect op hun verkoopscijfers.
Er werd steeds weer gehamerd op het feit dat alles begint met goede en tijdige informatie zodat handelaars zich kunnen voorbereiden. Ook de gewone burger vraagt zich permanent af wat de timing van de werken is, wanneer welk deel van de straat wordt afgesloten, tramhaltes worden verplaatst…
Deze voorwaarde is zeker niet vervuld als het gaat over de heraanleg van de Turnhoutsebaan. Als handelaars zich wenden tot een ambtenaar in ons districtshuis krijgen ze als antwoord dat zij het ook niet weten. Wanneer komt de volgende fase van de Lijn, wanneer beginnen de rioleringswerken, zal men deel per deel werken (van Cogelsplein tot Frank Craeybeckxlaan bijvoorbeeld in een eerste fase) of legt men alles samen open ? Niemand kan blijkbaar op deze eenvoudige vragen antwoorden. Ook als districtsraadslid worden we regelmatig gevraagd hoe het nu allemaal verder gaat ? Ook over de gebrekkige bediening door het openbaar vervoer stapelen de vragen zich op trams hebben vaak vertraging en rijden met een te geringe capaciteit waardoor de vaak te kleine tramvoertuigen overvol zitten.
In andere districten zien we dat dergelijke grootschalige en ingrijpende werken veel beter worden begeleid. Zo worden de inwoners van Berchem regelmatig via huis aan huisbladen op de hoogte gehouden van de evolutie van de heraanleg van de Driekoninges- Statiestraat. Het is meer dan tijd om ook de bevolking en de handelaars van Deurne duidelijkheid en klaarheid te verzekeren, om de bevolking via een folder op de hoogte te brengen van de verdere gang van de werken. Ons district heeft een zeer goede communicatie ontwikkeld om de eigen werken aan het openbaar domein aan de bevolking kenbaar te maken. Dit staat in schril contrast met de communicatie over de werken die door De Lijn, het gewest of de stad worden uitgevoerd. Inwoners maken het onderscheid niet en begrijpen ook niet waarom in het ene geval wel duidelijk gecommuniceerd wordt en in andere gevallen niet.

De districtsraad van Deurne vraagt de stad;

- de districtsraadsleden een duidelijk plan te bezorgen over de timing, de fasering en de uitvoering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan/ Cogelsplein en van de Herentalsebaan.
- De districtsraadsleden een duidelijk overzicht te geven van de bediening met het openbaar vervoer van Deurne- centrum en Deurne- Zuid (omleggingen van de lijnen 41, 42 en 21, onderbrekingen van de tramlijnen 10 en 24)
- Een plan voor te leggen om het verlies van capaciteit van het openbaar vervoer door het wegvallen van de buslijnen 41 en 42 te compenseren zodat de kwaliteit van het openbaar vervoer ook tijdens de werken gegarandeerd wordt.
- Nog voor de zomervakantie een folder te bussen die aan de inwoners van ons district –net zoals dit in Berchem gebeurt- duidelijkheid geeft over de verdere planning, timing en fasering van de door het gewest, De Lijn en de stad geplande werken.

Mieke Vogels