11 mei 2010

De stad Antwerpen keurt het beheerplan voor de verdere omvorming van begraafplaats naar begraafpark Sint- Fredegandus goed.Op de begraafplaats Sint Fredegandus in Deurne vindt men de oudste grafzerken van Antwerpen. Het is de eerste Antwerpse begraafplaats die na sluiting niet geruimd werd. De stad Antwerpen besloot om deze begraafplaats om te vormen naar een begraafpark. Deze omvorming gebeurt via een beheerplan. Het is de bedoeling de begraafplaats te laten evolueren naar een plaats waar de Antwerpenaar geconfronteerd wordt met de cyclus van leven en dood. Door meer recreatie aan te bieden, steeds met respect voor overledenen, wordt het begraafpark een groene oase van rust in een verstedelijkt gebied.

Met de goedkeuring van het beheerplan bepaalt de stad een langetermijnvisie voor het beheer van het begraafpark Sint Fredegandus. Hierdoor blijft het begraafpark op een duurzame manier bewaard voor volgende generaties.