22 mei 2010

Werken totaalheraanleg Turnhoutsebaan nog niet aanbesteed!

Mieke Vogels kreeg een antwoord op de vragen die ik minister Crevits stelde over de werken aan de Turnhoutsebaan.
Momenteel wordt op twee verschillende werven gewerkt aan de gewestweg Turnhoutsebaan. Een eerste werf wordt geleid door de BAM en betreft de verlenging van tramlijn10 naar Wijnegem en de nieuwe stelplaats van De Lijn. ‘Die werken verlopen geco√∂rdineerd en er is een communicatiemanager aangesteld die bedrijven, scholen en omwonenden regelmatig op de hoogte brengt', aldus Mieke Vogels (Groen!)

‘Een tweede werf situeert zich in het centrum van Deurne waar De Lijn de sporen vernieuwt. Deze werken verlopen chaotisch en brengen heel wat hinder mee, niet in het minst voor de winkeliers die hier gevestigd zijn', aldus Mieke Vogels.

Oorspronkelijk werd aan de bevolking gemeld dat de vernieuwing van de riolen en de heraanleg van het wegdek zou aansluiten aan de tweede fase van de spoorwerken, dit voorjaar dus. Later gonsde het van geruchten dat het vervolg van de werken pas voor het najaar was.
Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat de werken nog niet zijn aanbesteed en dat er ook geen haast bij is .:
De totaalherinchting is een project waarbij het Vlaamse Gewest later zal optreden als bouwheer namens het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, DE LIJN en RIANT.
Aanbesteding en aanvang van de werken zijn voorzien in 2010. Er kunnen vandaag nog geen uit-spraken worden gedaan betreffende de uitvoeringstermijn.
“Genoemde werken werden nog niet aanbesteed omdat enerzijds dit complexe aanbestedingsdossier nog dient te worden vervolledigd en anderzijds omdat de samenwerkingsovereenkomst nog circuleert tussen de deelnemende partners.”
Aldus nog minister Crevits.

Dit is zeer slecht nieuw voor Deurne. De extra middelen die nodig zijn om de gevolgen van de winterschade te herstellen zullen een aantal nog niet aanbesteedde werken die nu nog op het investeringsbudget van 2010 staan verder achteruit duwen.

De inwoners en handelaars van Deurne vragen en verdienen duidelijkheid.
Op mijn vraag waarom – zoals bij de werken voor de verlenging van lijn 10- geen gezamenlijke communicatiemanager aangesteld werd, luidt het antwoord laconiek : Het Vlaamse Gewest beschikt over eigen communicatieverantwoordelijken, dat zal wel alleen…zij communiceren niet.

In maart stemde de districtsraad reeds unaniem een motie die de stad vroeg om:
de districtsraadsleden een duidelijk plan te bezorgen over de timing, de fasering en de uitvoering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan/ Cogelsplein en van de Herentalsebaan.

Mieke Vogels kaartte dit dan ook opnieuw aan in de districtsraad van 20 mei en de raad besliste om gezamenlijk naar minister Crevits te trekken