21 mei 2010

De vzw Ademloos biedt bomen 'te koop' aan uit protest tegen het groen dat moet wijken voor het BAM-tracé.

Sinds enkele dagen kan iedereen voor vijf euro een boom adopteren uit drie Antwerpse parken of bossen: het Noordkasteel, het Sint Annabos of het Rivierenhof. Met die actie wil de vzw Ademloos het groen redden dat sneuvelt door het BAM-tracé.

'Op heel korte tijd zijn er al meer dan zeshonderd bomen 'verkocht', zegt Wim Van Hees, boegbeeld van Ademloos. 'Toen we t-shirts aan de man brachten, duurde het zes weken voor we er zeshonderd verkocht hadden. Deze actie slaat duidelijk beter aan bij de bevolking.'

Onder de adoptieouders bevinden zich al heel wat bekende namen.

'Het zijn ambassadeurs die twintig bomen kopen en een trekkersrol voor de actie vervullen', zegt Van Hees. Zo hebben onder meer Freya Piryns (Groen!), Erik De Bruyn (SP.A Rood), Dirk Van Duppen (PVDA+) en oud-burgemeester Bob Cools bomen geadopteerd.

Ook stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, schrijfster Anne Provoost, het Lyceum Linkeroever, Theater Monty en Jazz Studio behoren tot de adoptieouders.

Zondag 30 mei worden de eerste vijfhonderd geadopteerde bomen in het Sint-Annabos voorzien van een certificaat. Het certificaat zal de naam dragen van de adoptieouder. (wro)

www.ademloos.be/boomadoptie