05 februari 2013

Groen klaar voor 6 jaar constructieve maar harde oppositie

Op donderdag 17 januari legde onze Groen fractie in Deurne de eed af. Na 12 jaar meerderheid krijgen we een andere rol toebedeeld. We maken ons klaar voor zes jaar ‘flinkse’ oppositie.

Groen Deurne blijft erop hameren dat openbaar vervoer, fietsers en voetgangers de nodige aandacht krijgen. Het niet verderzetten van het STOP-principe is wat dat betreft een gemiste kans. Daarnaast heeft het nieuwe bestuur ruime aandacht voor parkeerplaatsen. Met onze fractie ijveren we dat die zijn aangepast aan de buurt en zijn omgeving en niet omgekeerd.

In het bestuursakkoord krijgt een duidelijke communicatie en betrokkenheid van de bewoners een prominente plaats. De komende zes jaar kijken we toe dat dit zich weerspiegelt in de praktijk en brengen we het op de politieke agenda. We wensen dat verder gebouwd wordt op het geleverde werk van het vorige bestuur. Aandacht voor de verschillende Deurnse buurten met ieders eigenheid en noden blijft belangrijk.

We zijn trots dat onze Groene schepen tijdens de vorige legislatuur cultuur op de Deurnse kaart gezet heeft. De jaarlijkse cultuurprijs voor Deurnenaars met een cultuurpalmares is hiervan een illustratie. We ijveren voor de continuïteit van de verschillende initiatieven en wensen voldoende aandacht voor cultuur.

Deurne is een district met een grote verscheidenheid aan bewoners: jong en oud, geboren en getogen of nieuwkomer, en doorweven met diverse gezinsvormen. Groen Deurne is waakzaam dat het district zijn rol vervult ten aanzien van deze verschillende groepen. Het stimuleren van ontmoetingskansen en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven is noodzakelijk.

Tot slot zullen we, nu het stadsbestuur duidelijk de kaart van de Oosterweel-verbinding heeft getrokken, blijvende aandacht hebben voor signalen van lawaai-overlast en fijnstof. Op het juiste moment zullen we de meerderheid hierover interpelleren.