26 februari 2013

Tramlijnverlenging Livan I gaat van start

Volgende week, vanaf 4 maart gaan de werken van start waarbij de Ruggeveldlaan wordt heraangelegd van aan de Boterlaarbaan tot aan het kruispunt met de August Van de Wielelei. Over de volledige lengte wordt er op de middenberm met bomen een tramlijn aangelegd. De eerste jaren zal er hier echter slechts een tram rijden van en naar de stelplaats op de August Van de Wielelei aan de overzijde van de Makro. Op een kort stukje, van de Boterlaarbaan tot net achter de brug van de autostrade (E313/E34) zullen er wel trams rijden, er wordt parallel aan de E313 vanaf de park&ride aan het rondpunt een zg. "antenne" aangelegd, zodat automobilisten hopelijk verleid worden om de auto daar te laten staan en met de tram (via Ruggeveldlaan/Florent Pauwelslei/Herentalsebaan en verder ondergronds via de premetrotunnel vanaf de Zwitserse Apotheek tot in het centrum van de stad te sporen. Die tunnel is al ruim 30 jaar klaar, maar tot nog toe ongebruikt.
Groen Deurne is tevreden dat er hiermee een signaal gegeven wordt dat de verkeersdruk op de E313 en invalswegen zoals Herentalsebaan en Turnhoutsebaan aangepakt moet worden. Bij de concrete uitwerking van de tramantenne hebben we wel vragen, die vooralsnog door De Lijn niet beantwoord werden.Waar hebben wij problemen mee:

- Pas binnen enkele jaren (?) een volwaardige noord-zuidtramverbinding over de Ruggeveldlaan, er wordt prioritair een verbinding aangelegd met de parking aan de rotonde van Wommelgem, waar nu maximaal 234 wagens kunnen staan. Om werkelijk iets te betekenen op het vlak van het verminderen van de verkeersdruk is die parking veel te klein.

- de investeringen voor de terminus aan de rotonde van Wommelgem dreigen binnen enkele jaren verloren te gaan indien de Vlaamse regering haar plannen doorvoert voor een volwaardige verkeersturbine voor de R11-bis/E313 ten westen van de huidige rotonde van Wommelgem.

- In de plannen voor het Park Groot Schijn zou in de onderdoorgang van de Koude Beek onder de E313 een ecotunnel gerealiseerd worden voor fietsers en voetgangers, waardoor er ook een verbinding voor (land)dieren tot stand gebracht worden, wat belangrijk is voor de diersoorten die zich zo kunnen verplaatsen van het noorden van de E313 naar het zuidelijk deel. De Lijn is uiterst vaag over de aanleg van de tramlijn, die daar dat voet- en fietspad zou kruisen (veiligheid!). Eerst beweerden ze zelfs dat zij niets afwisten van de werken in het kader van de aanleg van het park Groot Schijn. Voor de Koude Beek voorziet De Lijn een inbuizing onder de tramsporen, wat weer een hindernis er bij is voor vissen.
Het inspraakproces over de inrichting van het Park Groot Schijn verliep voorbeeldig, maar De Lijn voelt zich daarboven verheven en houdt geen rekening met unaniem ingenomen standpunten van het (vorige) districtscollege.meer info op de site van De Lijn