22 februari 2013

Nu al 12 jaar uitstel voor veiligheidsstrook luchthaven Deurne

RESA-verhaal wordt stilaan een grote farceVandaag pakt Vlaams mobiliteitsminister Hilde Crevits parmantig uit met de mededeling dat ze drie jaar uitstel krijgt van haar federale collega Wathelet voor de aanleg van een veiligheidsstrook of RESA (= “runway end safety area”) voor de luchthaven van Deurne. Daarmee is de luchthaven van Deurne weer eens gered en kan men ongestoord de exploitatie voort zetten. Hoera.

Maar wat de minister er niet bij vertelt is dat dit het derde uitstel op rij is. Een eerste uitstel werd gevraagd in 2004 (voor vijf jaar), een tweede uitstel in 2009 (voor vier jaar). En nu is er het derde uitstel in 2013, nog eens voor drie jaar. Dat betekent dat er in totaal voor twaalf jaar uitstel is verleend voor de realisatie van deze veiligheidsstrook.

In het voorlaatste uitstel (verleend door toenmalig federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe aan Hilde Crevits) staat bovendien te lezen dat de veiligheidsstrook tegen 23 februari 2013 klaar moet zijn. Quod non.
Schouppe: "Aangezien het totaal gegeven uitstèl dan negen jaar zal bedragen reken ik erop dat tegen de bovenvermelde datum de werken aan de baanstrook en de RESA ter hoogte van baandrempel 29 zullen voltooid zijn.


De werken aan de ondertunneling van de Krijgsbaan (die de veiligheidsstrook mogelijk moet maken) moeten nog beginnen.

Van twee zaken één. Ofwel is die veiligheidsstrook echt van levensbelang voor de veiligheid van de werking van de luchthaven. En dan spelen we dus 12 jaar lang met vuur.

Ofwel loopt het allemaal zo’n vaart niet en zijn de beruchte ICAO-normen in de praktijk blijkbaar erg relatief, maar dan moet toch wel de vraag gesteld worden waarom we dan 45 miljoen € moeten uitgeven voor een tunnel op de Krijgsbaan voor de luchthaven.

Het verhaal van de luchthaven van Deurne wordt stilaan een grote farce.

Veel reden voor euforie is er in elk geval niet : het aantal passagiers van de luchthaven is omgekeerd evenredig aan de kosten die de Vlaamse overheid blijft maken. Zou dat misschien de werkelijke reden zijn waarom de Vlaamse regering er maar niet in slaagt de LEM-uitbater over de brug te krijgen?