09 mei 2013

100 dagen nieuw districtsbestuur Deurne

Het bestuursakkoord van het nieuwe bestuur werd heel vaag en algemeen geformuleerd. De antwoorden die gegeven werden op de gestelde vragen tijdens de bespreking waren zwak en onduidelijk.
Dus besloot de oppositie samen in de districtsraad van April een aantal vragen te formuleren en te bundelen tot 101 vragen.


De districtsvoorzitter probeerde op elke vraag een gepast antwoord te geven, maar slaagde daar nauwelijks in.

Op onze vragen werd dan nog behoorlijk gereageerd, omdat deze vragen concreet geformuleerd zijn en inhoudelijk aansluiten bij wat leeft in ons district. Maar bijvoorbeeld op de vraag “Hoe willen jullie het tekort aan parkeerplaatsen in de meeste straten van Deurne aanpakken en oplossen ?” werd geantwoord: “Met creatieve oplossingen.” Goed gevonden, maar weet u nu hoe ze dit gaan oplossen ?
Op de vraag over de standpunten over de bibliotheek werd gezegd dat twee filialen in Deurne ruim voldoende waren en dat de bibbus alle problemen zal oplossen… Dat vertelde de bevoegde schepen in de stad drie jaar geleden ook al, maar er is nog steeds geen nieuwe bibbus besteld.

Op de vraag over de plannen voor het “Hart van Deurne”, het hoofdproject van vorige legislatuur, antwoordde de voorzitter dat de betaalbaarheid wel een probleem is en dat ze “te weinig centen” hebben. Met het vorige bestuur hebben we langetermijnplanningen opgesteld waarbij de stad en het district veel geld hebben voorzien!Kijk, dit nieuwe bestuur wil duidelijk breken met vroeger en hun stempel drukken. Dat is normaal. Maar ze tonen door hun manier van werken alleen maar aan dat ze niet weten hoe of wat ze willen bereiken.. We hebben nu al medelijden met de vele medewerkers die dit vage bestuursakkoord volop in actieplannen aan’t gieten zijn. Hopelijk hebben ze genoeg fantasie om de lege tekstballonnen – en dat zijn er heel veel – in te vullen.