09 mei 2013

5 suggesties voor project Eksterlaar

Op 15 april werd op de raadscommissie een toelichting gegeven over het project Eksterlaar. Dit kent reeds een lange geschiedenis, waarbij we als Groen van bij het begin onze adviezen en opmerkingen hebben gegeven. Meermaals werd aangedrongen om de plannen “Groener” te maken.

Recent, en na heel wat omzwervingen, werd voor dit project een verkavelings- vergunning toegekend, nadat de projectontwikkelaar zelf de vorige vergunning had laten vernietigen. Er zijn namelijk heel wat nieuwe voorwaarden bijgekomen en daardoor werden de plannen bijgestuurd met nieuwe ondergrondse parkings bijvoorbeeld.

Ondertussen heeft een groep bewoners van de Dascottelei een zaak ingediend bij de Raad van State en op hun antwoord wordt gewacht alvorens verder kan gewerkt worden. En een nieuwe buurtgroep - “Groen Eksterlaar” - heeft de vorige weken en maanden van zich laten horen en acties en wandelingen georganiseerd om aandacht te vragen voor een nieuwe aanpak van dit project.Groen Deurne heeft vijf suggesties aan de uitvoerders gegeven, die naar onze mening absoluut moeten overwogen worden:

1- Het is zeer jammer dat de hoogbouwblokken (men noemt het “woontorens” want dat klinkt charmanter) die gepland zijn toch overeind blijven. Zorg daarom voor voldoende open groene lijnen, publieke groen en open ruimte waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

2- Private groene ruimte is niet hetzelfde als openbare groene ruimte. Van de van bij het begin gevraagde 50 % openbaar groen, blijft jammer genoeg amper 20 % over. De plannen tellen de private groene ruimte en het groen op enkele daken van de ondergrondse parkings wel bij en dat geeft een vals beeld. Onze suggestie is om in één van de bouwblokken in het midden een groot open plein te voorzien voor multifunctioneel gebruik.

3- Zorg tussen de bestaande woonblokken van de Dascottelei en de bouwblokken voor een groenscherm door middel van grote bomen. Daarvoor moet men rekening houden met de aanleg van de ondergrondse parkings.

4- Zet een participatietraject op met de buurtbewoners en neem hun bezorgdheden mee in de uitvoering van het project.

5- Het zal na de meer dan tien jaren dat dit project bezig is, nog meer dan tien jaar duren vooraleer het volledige project in uitvoering is. Houd dan aub rekening met nieuwe ontwikkelingen en trends op het vlak van duurzaam en ecologisch bouwen die zich aandienen.Groen Deurne rekent op de vakkennis en constructieve ingesteldheid van de projectontwikkelaars om deze suggesties te overwegen en uit te voeren.