19 mei 2013

Districtsraad 16 mei: budgetwijziging district voldoet niet

Op de districtsraad van 16 mei ging het er woelig aan toe. Dit lag grotendeels aan de prikkelbare houding van schepen voor financiën Sekeris. Als democratisch verkozen oppositie is het onze plicht om met een kritisch oog naar de budgetwijziging te kijken. Daarom gaven we enkele bemerkingen en suggesties. Ten eerste stellen we onze vragen bij de efficiëntie van deze
Accentverschuivingen binnen de budgetwijziging. Enkele voorbeelden: de heraanleg van het Wim Saerensplein wordt uitgesteld vanwege een nieuwe parkeerstudie. Deze zal volgens ons niets oplossen omtrent de parkeerproblematiek. Men kan beter werken op een mentaliteitswijziging rond parkeren en parkeerruimte. En ondertussen blijven de omwonenden Op hun honger zitten en zal er dit jaar geen leefplein in Deurne Oost komen.
Een ander voorbeeld is de budgetverhoging voor een onderzoek naar communicatie en digitaal drukwerk, deze komt er als reactie op het verdwijnen van DNA, spijtig dat het district moet opdraaien voor de besparingsbeslissing van de stad.
Ten tweede 'misten we enkele accenten die ons hoopvol stelden bij de toelichting van het bestuursakkoord. we vinden het een spijtige zaak dat er maar 500 euro voorzien is voor sociale cohesie . En dit terwijl dit district zich sterk maakte om een maximale inspanning te doen om alle gemeenschappen betrekken bij het district Deurne. Bovendien werd ons in het bestuursakkoord een onderzoek naar sociale noden beloofd. Het is een gemiste kans om hier nu geen extra budget voor te voorzien.
De andere oppositiepartijen hadden evenveel kritische bedenkingen, we waren benieuwd naar de toelichting. spijtig genoeg bleef een grondige toelichting door schepen Sekeris achterwege. Iintegendeel werd ons een heel defensieve houding en een reeks tegen argumenten voorgeschoteld.
Na een schorsing besloot de oppositie tegen te stemmen op de budgetwijziging, wel stemden we enkele aparte punten die wel onze goedkeuring hadden. Constructieve oppositie dus.