20 februari 2012

Vlaamse regering kiest voor ongebreidelde en onbetaalbare uitbreiding van autosnelwegen langs en door Deurne.

Eerst en vooral is er het plan van Infrabel (de infrastructuurpoot van de spoorwegen) om een “tweede” spoortoegang tot de Antwerpse haven aan te leggen. “Tweede” slaat dan vooral op het feit dat er voor de toegang naar het oostelijke hinterland nu slechts 1 spoortoegang is die langs drukbevolkte wijken in Berchem, Borgerhout en Antwerpen loopt. Dit veroorzaakt nu al veel (ongezonde) lawaaihinder, om van mogelijke risico’s nog maar te zwijgen. Volgens de voorgestelde plannen van Infrabel voor de nieuwe spoorverbinding zou die, wat betreft Deurne, volledig ondergronds aangelegd worden (onder meer uit noodzaak, om diep genoeg onder het Albertkanaal en verder de E313 te geraken). Wegens de het beperkte klimmogelijkheden van zware goederentreinen kan die spoorlijn tussen Albertkanaal en E313 (waar die opnieuw onderdoor moet) helemaal ondergronds blijven. De spoorlijn moet bovendien ter hoogte van de parking van de Makro ook diep genoeg onder de daar aanwezige transportleidingen voor gassen door. Ertbruggebos en Park Groot Schijn moeten in elk geval ongeschonden blijven.

A102?
Er is echter ook nog het tracé van de A102-autoweg waarover al een tijdje sprake is, de noordelijke verbindingsweg tussen de rotonde van Wommelgem en de E19 (Merksem), die ook op hetzelfde voor het goederenvervoer voorbehouden tracé zou worden aangelegd en waarover er op de infotentoonstelling op 12 februari nog niets te horen of te zien viel. Die moet voor Groen! ook maximaal ondergronds (en door middel van geboorde tunnels), met zo min mogelijk op- en afritten. De A102 moet bedoeld zijn om zoveel mogelijk verkeer vanaf Wommelgem af te leiden zodat er minder wagens over de kleine ring rijden en deze dan overkapt kan worden. Dit veronderstelt de uitvoering van het zg. Meccano-tracé, inclusief een intelligent systeem van rekeningrijden, dat het verkeer moet sturen in functie van de overlast dat het veroorzaakt.
Zo mogelijk nog belangrijker voor Deurne is de vraag wat er met de rotonde van Wommelgem zal gebeuren. In de voorlopige plannen die uitgewerkt werden na de onzalige 1-nachtbeslissing over het Masterplan 2020 wordt het rondpunt afgebroken en vervangen door een “verkeersturbine” (zoals het vernieuwde wisselcomplex in Lummen) westelijk van het huidige “rondpunt”. In het huidige ontwerp wordt voorzien dat het mogelijk moet blijven dat het verkeer nog steeds vanuit alle richtingen naar de Antwerpse kleine ring kan rijden. Op die manier blijft die natuurlijk overbelast en de E313 langs het Rivierenhof zal al dat verkeer moeten blijven slikken, met alle gevolgen van dien voor de omwonenden en de parkbezoekers.

Verbreding E313/E34
"Het standpunt van het districtsbestuur van Deurne over de E313/E34 is al langer bekend", zegt districtsschepen Walter Verbruggen (Groen). "Ook wij pleiten voor de ondertunneling van de E313 aan het Rivierenhof. Om het park maximaal te ontzien, moet dat door middel van een geboorde tunnel." Een verbreding van de E313 is dus uit den boze, want dan is er een bam-tracé nodig met achter de Ten Eeckhovelei een op- en afrittencomplex met 19 (negentien) rijvakken.

En de plannen van De Lijn?
Mede door die eis voor een intunneling van de E313 die Mieke Vogels reeds in 2009 vroeg en die overgenomen werd door de voltallige districtsraad van Deurne heeft het district beslist om een bezwaarschrift in te dienen voor het plan van een tramantenne van de Ruggeveldlaan naar de park en ride aan de rotonde van Wommelgem (Livan). Groen wil dat er eerst onderzocht wordt of die “tramantenne” niet beter bovenop de ingetunnelde E313 zou aangelegd worden in plaats van langs de huidige berm van de E313 door Park Groot Schijn.
Beter openbaar vervoer van De Lijn, met sneltrams en aparte trambeddingen is voor Groen de eerste stap voor een begin van oplossing van de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen.