01 februari 2012

Openbaar Onderzoek LIVAN 1 gestart

Livan 1 is één van de prioritaire projecten van Masterplan 2020. Het houdt in dat er een tramverbinding komt tussen de Rooseveltplaats en de stadsrandparking in Wommelgem. Deze loopt ondergronds van de Rooseveltplaats naar de Herentalsebaan. Via een nieuwe tramlijn op de Florent Pauwelslei gaat het dan verder naar de Ruggeveldlaan, waar de sporen zullen aansluiten op die van de August Van De Wielelei. Op de Ruggeveldlaan komt de tram op de middenberm te liggen. De voet- en fietspaden blijven behouden. Aan de oversteekpunten komen er voetgangerssluizen om de veiligheid te garanderen.

Vanaf de Ruggeveldlaan vertrekt er een aftakking naar de stadsrandparking in Wommelgem. Die aftakking loopt parallel met de E313. Ze zou gerealiseerd worden in 2014. De stad zal daarbij inzetten op een optimale landschappelijke integratie en afstemming van de tramantenne en de inrichting en gebruik van Park groot Schijn. Concreet betekent dit de inpassing en kwaliteitsbewaking van de kruising van deze tramantenne en de geplande ecotunnel onder de E313 waarbij het natuurlijk tracé van de Koude beek en de N-Z fietsverbinding worden geïntegreerd.

Openbaar onderzoek

De Lijn heeft een bouwaanvraag ingediend bij het Vlaams Gewest voor het bovengrondse deel van de tramverlenging. Het openbaar onderzoek is gestart op 24 januari 2012 en loopt tot 23 februari, dit onderzoek duurt dus 30 dagen. De tramaftakking zit mee in de bouwaanvraag.

De kruising tussen de aftakking en de ecologische tunnel onder de E313, die de twee delen van het park verbindt, zit er niet mee in omdat dit nog niet concreet genoeg is..

U kan de bouwaanvraag inkijken op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Hebt u bezwaren of opmerkingen? Bezorg deze dan vóór 23 februari 2012 schriftelijk aan Stadsontwikkeling, afdeling stedenbouwkundige vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Meer informatie kan u hier terugvinden.

De stad en de werkgroep volgen de ontwikkelingen rond de tramlijn en de plannen voor de R11bis op de voet. De stad heeft samen met De Lijn hard gewerkt om de geplande tramantenne te verzoenen met het fietspad en de tunnelverbinding. Het resultaat daarvan werd naar best vermogen uitgewerkt en is mee opgenomen in de plannen die nu ter inzage liggen. Het rondpunt van Wommelgem wordt binnen het Masterplan 2020 inderdaad heraangelegd, maar in het masterplan 2020 is ook de doortrekking op termijn verzien van de tram in Wommelgem tot aan de geplande P+R in Ranst ter hoogte van de huidige Q8. De huidige geplande keerlus van de tram zal inderdaad op termijn verdwijnen; de tramantenne kan dus niet verdwijnen.

Meer informatie over het Masterplan 2020 kan u hier terugvinden. http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/27/406.html

Meer informatie
Wil u meer informatie, dan u terecht bij:
Stedelijk wijkoverleg Deurne: 03 338 45 76 of turnhoutsebaandeurne@stad.antwerpen.be

Alle informatie over de werken is ook terug te vinden op:
www.antwerpen.be/parkgrootschijn