06 februari 2012

Wijkgroep Ertbrugge roept op

Wijkgroep Ertbrugge Officieel Vertegenwoordiger voor Deurne van de
vzw Aktiekomitee Red De Voorkempen.
Er is geen plan(eet) B!

BELANGRIJK BERICHT

GOEDERENTREIN EN AUTOSTRADES BEDREIGEN DEURNE, ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM, MERKSEM, EN WIJNEGEM!

De VLAAMSE OVERHEID wil een NIEUWE GOEDERENSPOORLIJN aanleggen van en naar de Antwerpse Haven. Ze noemen het de ‘tweede’ havenspoorontsluiting (om de nadruk te leggen op de onmisbaarheid ervan) maar in feite gaat het reeds om de vierde spoorontsluiting van de Antwerpse Haven (na de Liefkenshoekspoortunnel en de aanpassing van het werfspoor van de HSL (wat de ‘onmisbaarheid’ natuurlijk in een heel andere context plaatst).
Spoorbeheerder INFRABEL werd gelast met de uitvoering van dit project.
INFRABEL stelt 2 tracé’s voor en organiseert hieromtrent een INFO-MARKT in het CC DEURNE, Frans Messingstraat 36 in Deurne op zondag 12/02.

Beide tracé’s bedreigen echter in DEURNE heel wat groene gebieden, zoals Stadspark Den Brem, het beschermde landschap ERTBRUGGE, Ruggeveld, …Daarbij zal zware hinder ontstaan (vooral geluidshinder en vooral ’s nachts) in de omliggende wijken (Muggenlei, Zwarte Arend en Deurne Oost, Ertbruggestraat, Wijnegem west,…) en tot ver daarbuiten.
In Deurne en Wijnegem (én Schoten, Merksem, en Ekeren) wordt immers geen volledige geboorde ondertunneling voorzien.

De WIJKGROEP ERTBRUGGE neemt dit niet en tekent hiertegen PROTEST aan.
De vereniging eist, dat in het PlanMer, naast de voorstellen van Infrabel, tevens worden onderzocht:
1) de NUL-OPTIE: geen nieuwe spoorlijn maar aanpassing bestaande spoorlijn, zoals vzw Red de Voorkempen voorstelt. (veel goedkoper en het spaart het leefmilieu en de gezondheid van de omwonenden).
2) de TUNNEL-OPTIE: alleen een nieuwe spoorlijn, volledig aangelegd bij middel van een geboorde tunnel van Lier tot in Ekeren, is aanvaardbaar.

De Vlaamse Overheid plant ook een verbreding van de E313. Dit voornemen wordt óók voorgesteld op diezelfde infovergadering. Opvallend is, dat de eis van bewoners, én van het district Deurne, om de E313 op Deurnes grondgebied ondergronds te brengen, op één of andere manier niet is doorgedrongen tot de planmakers.
Wijkgroep Ertbrugge ondersteunt deze eis tot ondertunneling, die de gezondheid van de omwonenden, en de rust in de omliggende wijken en in het Rivierhof zeker ten goede zal komen. Het zou tevens het einde betekenen van een decennialange scheiding tussen Deurne Noord en Deurne Zuid.
Een verbreding van de E313 zou nog meer (ook zwaar) verkeer naar Deurne brengen. Het grote zwart punt in de mobiliteit rond Antwerpen is net de aansluiting van de E313 met de R1 (Ring). De R1 kan nu reeds op vele spitsmomenten het verkeer van de E313 niet verwerken. Dus ook de mensen van de wijken rond de R1 (Ring) in Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen, zullen hier zeker de gevolgen van dragen.

Om onze voorstellen kracht bij te zetten, willen wij met alle geïnteresseerden van Deurne en Wijnegem, maar ook van de andere districten van Antwerpen, (en hopelijk vele anderen) om 14.00 u massaal een bezoek brengen aan de infomarkt en onze stem laten horen.

De aanwezigheid van zoveel mogelijk mensen is hierbij cruciaal.
We zijn nog in het begin van de procedure en kunnen nu nog onze invloed laten gelden. In een later stadium is dit veel moeilijker en zelfs vrijwel onmogelijk.
Daarom: wees aanwezig en breng zoveel mogelijk volk mee: familie, vrienden, kennissen, buren.
Mail dit bericht verder.
Print het uit en bus het in de buurt.
Zet het op je Face-book en Twitter.
Het is nu of nooit!

v.u: Wijkgroep Ertbrugge p/a Schotensesteenweg 295.
Vertegenwoordiger van vzw Red de Voorkempen voor Deurne