02 februari 2005

Borsbeek moet bomen kappen op Fort III

De kortgedingrechter verplicht de gemeente Borsbeek om een aantal bomen te kappen die in de buurt van de aanvliegroute van de luchthaven van Deurne staan.
Nochtans was het niet de uitbater van de luchthaven die er problemen mee had, immers die hadden in de zomer van vorig jaar al een aantal bomen laten kappen. Maar een gebruiker van de luchthaven, luchtvaartmaatschappij VLM, meende dat zijzelf instaan voor de veiligheid op andermans terrein. Een merkwaardige redenering, die de kortgedingrechter kritiekloos volgde.
Bovendien staan die bomen al ruim verwijderd van de aanvliegroute en is het zeker niet zo dat vliegtuigen over de toppen van de bomen scheren. Wie ter plaatse gaat kijken ziet dat er een ruim 150 m. brede strook volledig boomvrij is. Moeten de gebouwen die in Antwerpen al tientallen jaren (o.a. provinciegebouw en Electrabelgebouw) in de vliegroute staan en volgens de internationale luchtvaartnormen te hoog zijn, ook 'afgetopt' worden?
Wat is de Europese erkenning als waardevol natuurgebied door de opname op de lijst "Natura 2000" nog waard als een kortgedingrechter zomaar tot kappen kan laten overgaan?

Geen opmerkingen: