01 februari 2005

Deurne: er zit muziek in?

In de nasleep van de discussie over de gratis Rivierenhofconcerten in samenwerking met de provincie, werd er ook de mogelijkheid geopperd om in het kader van de Zomer van Antwerpen mee te doen met het project "Muziek in de Wijk".
Walter Verbruggen (Groen!), districtsschepen bevoegd voor cultuur: "Als blijkt dat de Deurnenaars hun eigen Muziek in de Wijk willen, zullen we bekijken hoe we dat kunnen bekostigen. Ik zie het wel los van de zomermaanden, maar denk bijvoorbeeld aan de cultuurmaand juni of ergens in de nazomer. Op welke locatie een en ander zou kunnen doorgaan, moet ook nog worden uitgezocht."