10 februari 2005

Taalappartementen in Deurne-Zuid

Het RISO (Regionaal Instituut voor SamenlevingsOpbouw) heeft ook in buurthuis "'t Pleintje" in Deurne-Zuid (klik hier voor het programma van februari) een zg. "taalappartement" lopen. In zo'n taalappartement praten een aantal allochtone bewoners uit sociale woningen met autochtone (Nederlandstalige) buurtbewoners over dagelijkse onderwerpen.
,,De gesprekken worden geleid door een of twee Nederlandstaligen. Het gaat om ge├źngageerde jonge mensen, maar ook om gepensioneerde onderwijzers. Elke week hebben we een ander thema. Vorige week ging het over relaties. Andere onderwerpen waren Antwerpen, spelletjes, gebarentaal, sport en gezond leven, televisie en BV's, verkiezingen, verkeer. In de loop van de avond veranderen de deelnemers van tafel'', zegt Veerle Beernaert als opbouwwerker bij Riso verantwoordelijk voor de hoogbouwwoningen van Onze Woning en De Goede Woning.

Over de verplichting om Nederlands te kennen om nog in sociale woningen terecht te kunnen zegt Veerle het volgende: ,,De zittende huurders zijn vragende partij, taal is zeer belangrijk, zeker om te kunnen deelnemen aan bewonersvergaderingen. Ik verzet me tegen het idee om taal, of het niet kennen van die taal, als uitsluiting te gebruiken. Het moet voor de kandidaat-huurder een stimulans zijn om het Nederlands te leren.''

Veerle Beernaert vindt dat de taalappartementen niet alleen de kennis van het Nederlands bevordert, maar ook goed zijn voor het sociale leven in de buurt.

Geen opmerkingen: