18 februari 2005

Districtscollege vraagt hondenloopzone op Bremweide

De laatste weken is er onder hondenbezitters ongerustheid ontstaan over het al dan niet toegankelijk zijn van de Bremweide voor loslopende honden. Jarenlang werd dit gedoogd als overblijfsel van een toestand van voor de fusie (1982). Omdat deze zone echter het statuut heeft van recreatiegebied en er klachten kwamen over loslopende honden en achtergelaten uitwerpselen heeft de verantwoordelijke schepen Pairon zijn diensten opdracht gegeven om het stedelijke reglement toe te passen. Er verschenen dus zelfs verbodsborden voor honden rond het terrein. Voor heel wat hondenbezitters uit de omgeving dreigde hiermee een gebied te verdwijnen waar ze hun huisdier (en zichzelf) wat beweging konden gunnen.
Het districtscollege heeft nu in een brief gevraagd om op de Bremweide een hondenloopzone te voorzien. In dergelijk afgebakend gebied mogen honden loslopen, maar dienen hun uitwerpselen wel degelijk opgeruimd te worden. Buiten deze zone dienen honden aan de leiband gehouden te worden. Als iedereen zich hieraan zou houden, hoeven brave honden (en hun eigenaars) niet te boeten voor de stoute...
Overigens deed de Agalev-fractie in 2001 al een voorstel om deze zone opnieuw in te richten.

Geen opmerkingen: