09 februari 2005

Stad Antwerpen stelt gebouw ter beschikking voor kunstateliers in Deurne

Het college keurt goed dat tussen het Autonoom vastgoedbedrijf (AG Vespa) en het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC) een huurovereenkomst wordt afgesloten voor het gelijkvloers en de eerste verdieping van het pand Hertstraat 5 (zijstraatje van de Turnhoutsebaan, vlakbij Cogelsplein) in Deurne. Er kunnen een zestal ateliers en opslagruimtes voor kunstenaars gerealiseerd worden.

De huurovereenkomst vloeit voort uit een aantal eerdere beleidsbeslissingen:

Het bestuursakkoord 2001-2006 pleit voor meer atelier- en repetitieruimtes voor kunstenaars. Het zijn immers vaak excellente generatoren voor de heropleving van verwaarloosde buurten
Het cultuurbeleidsplan 2003-2007 bepleit de bevordering van een creatievriendelijk klimaat dat kunstenaarstalent optimale kansen biedt.
Een oplossing bieden aan het probleem van gebrek aan culturele infrastructuur, is een van de kerntaken van de stad en een onderdeel van het lokaal cultuurbeleidsplan.
Het college keurde reeds op 3 december 2004 de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en NICC vzw goed. De gemeenteraad hechtte hieraan zijn goedkeuring op 20 december.
Het pand van de oude brouwerij in de Hertstraat werd tot 1 september 2004 gebruikt als opslagruimte door het OCMW van Antwerpen. Momenteel zijn het gelijkvloers en de eerste verdieping ontruimd en staat de ruimte leeg. De totale beschikbare oppervlakte is 860m².

Na overleg tussen AG Vespa en de vzw NICC bleek dat dit pand in aanmerking komt voor het project atelierbeleid. Concreet betekent dit dat de vzw NICC in het pand een zestal ateliers en opslagruimtes kan realiseren mits minimale aanpassingen.

Geen opmerkingen: