03 februari 2009

Groen! wil echt referendum over Oosterweel

Bij monde van gemeenteraadslid Freya Piryns reageert Groen! Antwerpen verheugd op de steun van Patrick Janssens voor een referendum over de Oosterweelverbinding/Lange Wapper, maar dringt aan op een "echt referendum". "Beter laat dan nooit", luidt het dinsdag nog in een persbericht.
Groen! wijst erop dat de actiecomités alle werk hebben gedaan en het hen - ook wettelijk - toekomt om de vraag te bepalen. "Het zou onkies zijn, moest de burgemeester de hele vraagstelling naar zich toe willen trekken of in zijn voordeel trachten te beïnvloeden", vindt Groen!-gemeenteraadslid Freya Piryns.
Ze waarschuwt er nog voor dat het niet de bedoeling kan zijn de vraag of men voor of tegen het tracé met de Lange Wapper is, "te verzuipen" in een reeks bijkomende vragen. "Bij een referendum antwoord je normaal met ja of nee. De mensen willen een referendum en dat mag niet herleid worden tot een enquête en met vrijblijvende inspraak. Wie de democratische wens van de bevolking zegt te respecteren rond het referendum, mag nu geen verwarring zaaien."