27 februari 2009

Onderhoudswerken in Boekenbergpark en park Bisschoppenhof

Half maart start de groendienst met onderhoudswerken in park Bisschoppenhof. Nadien is het Boekenbergpark aan de beurt. In beide parken worden de wandelpaden opgefrist.

Als de weersomstandigheden het toelaten zal de groendienst vanaf half maart de wandelpaden in park Bisschoppenhof en in het Boekenberbpark een opfrisbeurt geven. De ondergrond van de paden wordt opgebroken, vermalen en opnieuw gelijk gelegd. Op de gelijkgemaakte grond wordt een toplaag boskiezel aangebracht, dat is een natuurlijke halfverharding die mooi in de parkomgeving past.

Tijdens de werken is de doorgang moeilijk. Na de werken kunnen de paden onmiddellijk terug bewandeld worden. De hinder wordt tot een minimum beperkt.

Meer info: Deskundige groen, Nadine De Jongh, tel. 03 260 80 16