06 februari 2009

Sanering terreinen vroegere vuurwerkfabriek Hendrickx

Op een deel van het gebied waar het bouwproject Eksterlaer gepland is was van 1890 tot 1998 een vuurwerkfabriek gevestigd. Het bedrijf was actief in de behandeling van springstoffen en vuurwerk. Om de gronden te kunnen verkopen voor het bouwproject was een bodemattest noodzakelijk waarvoor de firma Hendrickx een bodemonderzoek liet uitvoeren. Dat toonde de vervuiling aan en naar aanleiding daarvan wordt nu gestart met de sanering van de site. De sanering zal een aantal jaren in beslag nemen.