20 februari 2009

Turnhoutsepoortknoop ontward?


In januari lanceerden de stad, de Bam en de provincie een open oproep rond de heraanleg van de Turnhoutsepoortknoop. Dat knooppunt van de E313 en de ring ligt weliswaar op het grondgebied van Borgerhout, maar de stad, de BAM en de provincie koppelen er een heel aantal maatregelen voor de herinrichting van het Rivierenhof, waardoor er in Deurne heel wat gevolgen te merken zullen zijn.
Opmerkelijk in deze open oproep is dat op geen enkele manier verwezen wordt naar de plannen voor het overkappen van de ring.

Groen! Borgerhout reageerde al met een duidelijk standpunt: “men gaat op zoek om deze knoop compacter te maken en zo groen te winnen en de oversteek te vergemakkelijken. De probleemstelling is juist,de oplossing veel te halfslachtig. Wat is het onderliggend concept bij de open oproep; leg de afritten wat dichter bij elkaar en je wint groen. Met als resultaat een nieuw “voorparkje” ,geprangd tussen Singel en Ring. Dat wordt wellicht niet het favoriete picknickplekje van Borgerhout “

Erwin Pairon, Groen! gemeenteraadslid, stelde de vraag aan schepen Van Campenhout:”Is men dit vergeten bij de open oproep of zijn de plannen voor het overkappen van de ring volledig van de baan?”

De schepen vond deze plaats geen evidente plaats voor overkapping. Geen overkapping dus, gezien de complexiteit en de kostprijs.
Onbegrijpelijk vindt Groen! : ondanks het eigen bestuursakkoord, kiest de stad niet resoluut voor de overkapping. Dit is een gemiste kans van formaat.

Lees meer: www.groenantwerpen.be/content/overkapping-geen-halfslachtige-voorstellen. Binnenkort ook in de nieuwe Groen!-krant!