25 februari 2009

Kunnen in districtshuis straks boeken geleend worden?

Komende zomer verhuizen de tientallen ambtenaren van de stedelijke personeelsdienst van het districtshuis in Deurne naar Den Bell op het Zuid. Mogelijk krijgt het monumentale gebouw van architect Eduard Van Steenbergen een nieuwe toekomst als bibliotheek.

Districtsbibliotheek Couwelaar barst al een tijd uit zijn voegen. De verhuis van de stadsdiensten uit het monumentale districtshuis biedt nieuwe perspectieven. Marleen De Donder, directeur van de Antwerpse bibliotheken, heeft haar oog laten vallen op het grote modernistische gebouw aan het Rivierenhof.
Marleen De Donder: 'Er komen straks een drietal verdiepingen leeg te staan. Die volstaan om een nieuwe hoofdbibliotheek te huisvesten. Een precieze kosten-batenanalyse ontbreekt voorlopig, maar veel technische aanpassingen zijn voor deze bestemmingswijziging niet nodig. De trappen zijn breed, de ruimtes groot, de liften werken en het is een heel mooi gebouw. In het Couwelaar werken een twintigtal bedienden. Die kunnen hier makkelijk terecht, net als de huidige collectie.' Uiteraard blijven de districtsdiensten en -loketten op post aan de Hooftvunderlei, maar zelfs dan is er voldoende ruimte om bijvoorbeeld een ruime lees- en computerzaal in te richten, iets waarvoor in Couwelaar nu te weinig plaats is.

'Wij lieten dit proefballonnetje een tijd geleden al op en ik ben blij dat het alsmaar meer medestanders vindt', klinkt Deurnes cultuurschepen Walter Verbruggen (Groen!) alvast enthousiast. 'Een en ander past perfect in onze beleidsvisie om Deurne een echt centrum te geven. Met datzelfde doel voor ogen komt er straks ook een herinrichting van de Turnhoutsebaan en het Cogelsplein. De bib zou een mooi kloppend hart vormen voor ons geherwaardeerde centrum.'