01 februari 2009

Reconversie luchthaven Deurne is enige oplossing

Al jaren werd voorspeld dat de private partners niet zouden bijdragen aan de exploitatie van hun luchthaven. Om zogezegd een rendabele exploitatie mogelijk te maken was er afgesproken dat de privé-partners (diamantsector, luchtvaartbedrijven, ...) zouden bijdragen in een aantal werken die nodig zouden zijn om een ICAO-erkenning te kunnen krijgen. Om de veiligheidszone aan de kant van Borsbeek aan te passen werd er gekozen voor een omlegging van de R11 (over de RESA-zone aan de andere kant wordt zedig gezwegen). Om de private partners te overhalen mee te delen in de kosten, werd hen bij wijze van grote pot honing de aanleg van een KMO-zone beloofd. In de loop van de jaren werden de voorwaarden voor de private partners stelselmatig versoepeld (eerst moest dit luchthavengebonden bedrijvigheid zijn, plots werd dit losgelaten). Dat dit plan een gigantische verkeerscongestie zal veroorzaken op de R11 werd opgelost met het beloven van een extra treinstation (jawel, zelfs een HST-stopplaats) en ondertunneling van kruispunten op de R11 in Borsbeek en Wommelgem. Vorig jaar liet de diamantsector uitschijnen niet te willen betalen omdat zij geen brood zagen in deze "investering" (zij gebruikten al een tijd de luchthaven niet meer), wat na enkele dagen spoedoverleg op het hoogste niveau weer ontkend werd. Nu trekt de belangrijkste investeerder, het Britse Aviation Investment Management zich terug en gooien ook de andere partners de handdoek. Dit was een doodgeboren kind dat nu een eersteklasbegrafenis krijgt.

De weigering om mee de kosten van de infrastructuurwerken te dragen, is het duidelijkste bewijs dat de private sector zelf niet gelooft in de toekomst van Deurne. Het plaatje is duidelijk: de Antwerpse luchthaven is structureel verlieslatend.

De Vlaamse overheid gaat nu over tot plan B.
De Vlaamse overheid zal de luchthaveninfrastructuur beheren via een Luchthaven-Ontwikkelings-Maatschappij (LOM). Die neemt onder meer de kosten voor de startbaan, de luchtvaartveiligheid, de douane en de brandweer voor haar rekening. In de LOM worden ook de luchthavengronden gestoken. Maar de minister stelt vooral zijn hoop in de Luchthaven-Exploitatie-Maatschappij (LEM). Die zal de luchthaven uitbaten. Volgens de ex-partners uit het VOKA dienen alle wilde plannen uit de PPS-constructie gerealiseerd te worden, maar nu wel op kap van de belastingbetaler.
Voor de Westvlaamse luchthavens (Wevelgem en Oostende) had de Vlaamse overheid al eerder beslist tot deze LEM/LOM-formule over te gaan. Maar ook hier lijkt het dossier niet erg te vlotten.
Ook VATUV (Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld) reageerde negatief op de ommezwaai van de Vlaamse overheid.