12 maart 2009

Deurne eist verantwoordelijkheid hogere overheden voor Oosterweelverbinding

Het schepencollege van de stad Antwerpen bespreekt op vrijdag 13 maart 2009 het alternatievenonderzoek van de Oosterweelverbinding. Naar aanleiding daarvan maakt het districtscollege van Deurne haar standpunt in dit dossier over aan de stad met de uitdrukkelijke vraag hiermee rekening te houden. Op die manier zet Deurne de belangen van haar inwoners op de kaart.
Het districtscollege van Deurne wil zich niet mengen in de discussie over het traject van de Oosterweelverbinding, maar heeft wel een duidelijke mening over de gevolgen van de werken in en aan de rand van haar grondgebied. Wat het traject ook mag worden, hoe de plannen ook zullen evolueren, het districtscollege eist dat maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof voor haar bewoners en die van andere districten te verminderen en te vermijden. Daarom stelt het districtscollege het volgende voor: - elke toename van verkeer langs Deurnse woonwijken moet worden vermeden; - er moeten efficiënte geluidswerende muren worden gebouwd langs de ring en ook op de brug naast het Sportpaleis, maar ook langs de E313 die Deurne doormidden snijdt; - de mogelijkheid moet worden onderzocht om de gehele Turnhoutsepoortknoop te overkappen, zodat een echte groene verbinding kan ontstaan tussen Deurne en Borgerhout. Bovendien vraagt de Deurnse bestuursploeg uitdrukkelijk om een optimale communicatie op alle niveaus. Deurne rekent op de verantwoordelijkheidszin van de hogere overheden om met deze eisen rekening te houden. Het gaat tenslotte om een bevolkingsgroep van meer dan 100 000 mensen.

Districtscollege Deurne 12 maart 2009

Meer info over dit persbericht:
Walter Verbruggen*, districtsschepen,
walter.verbruggen@stad.antwerpen.be