28 maart 2009

Startschot voor opmaak masterplan Deurne-centrum

Het college van de stad Antwerpen besprak vrijdag 27 maart onder meer het masterplan Deurne-centrum.
Via een mini-competitie wordt aan een aantal ontwerpers gevraagd om voorstellen te doen voor de opwaardering van het centrum van Deurne-Noord. De focus moet liggen op een versterking van de as Frank Craeybeckxlaan – Hooftvunderlei en het terug aantrekkelijk maken van de kern Rode Kruisplein – Cogelsplein. De verbinding tussen beide kernen moet ook verbeteren.