18 maart 2009

Manifest Open Ruimte Ademruimte


Groen! steunt noodkreet voor meer ademruimte van milieuverenigingen
Groen! roept al haar leden en sympathisanten op om het Manifest 'Open Ruimte Adem Ruimte' van de Bond Beter Leefmilieu en meer dan 30 verenigingen en organisaties te ondertekenen. Groen! kan zich immers volledig herkennen in de probleemstelling én in de oplossingen die de milieubeweging voorstelt.

De verstening van Vlaanderen gaat inderdaad door in een schrikwekkend tempo: elke dag verdwijnt er een oppervlakte ter grootte van 11 voetbalvelden in Vlaanderen. Als we nog ruimte willen over houden om te leven en te ademen, zullen we vandaag keuzes moeten maken. Keuzes die de zittende Vlaamse regering niet gemaakt heeft.
Eén van de projecten van de Vlaamse regering is de omlegging van de Krijgsbaan (R11) en de creatie van een bedrijventerrein op de terreinen van de luchthaven van Deurne.