03 maart 2009

Herinrichting fietspad op de Bisschoppenhoflaan in Deurne en Wijnegem

Op maandag 16 maart 2009 start het Vlaamse Gewest met de herinrichting van het fietspad op de Bisschoppenhoflaan tussen de Oude Bosuilbaan (in Deurne) en de Houtlaan (in Wijnegem). Enkel het fietspad in staduitwaartse richting wordt opgebroken en vervangen. De werkzaamheden zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, afgerond zijn omstreeks half mei 2009.

Tijdens de werkzaamheden geldt een parkeerverbod over de ganse lengte van de werf. Er wordt geen omleiding voorzien: zowel voor voetgangers, fietsers als wegverkeer blijft de doorgang verzekerd. Het wegverkeer in de richting van Wijnegem wordt op één rijstrook gebracht, nl. op de linker rijstrook. Voor het fietsverkeer wordt een afgebakende zone voorzien van 1,5 meter breed op de rechtse strook van de rijbaan.