11 maart 2009

District (en de stad) draaien op voor herstellingskosten tramlijnverlenging

Stad en district gaan de voet- en fietspaden in de Dascottelei heraanleggen. Dit was aanvankelijk niet de bedoeling, maar vrachtwagens hebben te veel schade aangericht bij aanleg van de nieuwe tramsporen. De BAM meldde dat deze werken voor de zomervakantie 2009 niet in haar planning kunnen worden opgenomen. Aangezien de werken in april 2009 dienen te starten, aansluitend op de werken van De Lijn, zal de stad ze nu zelf uitvoeren. Groen! is voorstander van deze (en andere) tramlijnverlengingen, maar vindt het niet kunnen dat de extra-kosten die door de aannemer veroorzaakt worden niet op diens kosten hersteld worden.
Tijdens de heraanleg van de tramlijn verdween er ook een zebrapad ter hoogte van de Corbletstraat op de Herentalsebaan, recht tegenover school Andromeda. Ook dit werd nooit gecommuniceerd aan de buurt.