04 maart 2009

BAM-tracé staat op de helling: Groen! feliciteert stRaten-Generaal


Groen! stelt vast dat het alternatief tracé van het burgercomité stRaten-Generaal met glans het alternatievenonderzoek van ARUP doorstaan heeft en zelfs in een bepaalde variant als beste uit het onderzoek naar voren komt.

Voor Groen! is het veelzeggend dat twee enthousiaste en ondernemende mensen een voorstel konden opmaken dat beter scoort dan het BAM-tracé dat miljoenen gekost heeft en waar een leger ingenieurs en planners zich het hoofd over gebroken heeft. Groen! feliciteert dan ook de mensen van stRaten-Generaal. Zij zijn in elk geval de morele winnaars van het debat en het onderzoek.

Groen! neemt ook kennis van het feit dat ARUP stelt dat alle tracés voor- en nadelen vertonen en geen van de tracés een echte oplossing biedt voor de drukte op de huidige ring. Er is zeker tijd nodig om de evaluatie van ARUP en hun nieuw tracévoorstel te bestuderen. In ieder geval staat het BAM-tracé nu definitief op de helling. Het onderzoek bevestigt wat veel burgers en actievoerders al aanvoelden, namelijk dat dit tracé te veel nadelen heeft, m.n. voor de verkeersveiligheid, de gezondheid van de mensen en de leefbaarheid van een groot deel van de stad.

Groen! neemt het Open-VLD minister Dirk Van Mechelen bijzonder kwalijk dat hij op het laatste moment nog geprobeerd heeft de berichtgeving te vervalsen en de resultaten van de studie alsnog te kapen. Rudi Daems, Vlaams fractieleider: "Minister van Mechelen is een slechte verliezer. De misleidende mededeling die hij kort na de middag verspreidde, ontplofte in zijn gezicht. Om verdere manipulaties te voorkomen vraagt Groen! dat ARUP haar studie met alle nuanceringen komt toelichten in het Vlaams parlement en in de Antwerpse gemeenteraad. Daarna kan in overleg naar de beste oplossing gezocht worden."