30 maart 2009

LANGE WAPPER: ONMIDDELLIJKE EMAIL ACTIE GEVRAAGD

Onmiddellijke Email Actie Gewenst:

Doe vandaag nog mee aan een GROTE PROTEST EMAIL ACTIE tegen het Lange Wapper Viaduct!

Richtlijnen:
1. Email onderstaande protesttekst zo vlug mogelijk naar de kabinetten van Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Frank Vandenbroucke, ondertekend door uw volledige voor-en achternaam en met vermelding van uw woonplaats.

Hun email adressen zijn:

kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be,
kabinet.peeters@vlaanderen.be,
kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be
2. Stuur vervolgens deze email verder naar uw eigen email kring (opgelet: geen spam aan onbekenden versturen!)
****************************************************************************
TEKST PROTEST EMAIL:
Geachte Minister President Peeters, Geachte Ministers van Mechelen en Vandenbroucke,

Als inwoner van het Vlaams Gewest wil ik ten stelligste protesteren tegen de beslissing die de Vlaamse regering zaterdag 28 maart nam om voor het viaduct Lange Wapper te kiezen. Het onafhankelijk onderzoek ARUP heeft duidelijk aangetoond dat dit een slechte keuze is voor het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen.

U negeert bovendien al op voorhand de stem van de burgers, want het is nu al duidelijk dat er geen draagvlak is voor het viaduct Lange Wapper. Dit is één van de meest onverantwoorde beslissingen die de Vlaamse Regering recent genomen heeft.

Hoogachtend,

Ondergetekende, Volledige Voor- en Achternaam
Woonplaats