24 januari 2009

Focus op Deurne

Het Deurnse districtsbestuur is sterk bekommerd om wat er leeft bij de Deurnenaars en wat hen elke dag bezighoudt. Daarom werkt de Universiteit Antwerpen in opdracht van het district aan een grootschalig tevredenheidsonderzoek in Deurne, onder de naam 'Focus op Deurne'. Om dit onderzoek te doen slagen, wil de UA beroep doen op u als inwoner van Deurne.
In januari - februari 2009 zullen 700 willekeurig gekozen Deurnenaars een brief in de bus krijgen met de vraag om mee te doen aan het onderzoek. Deze mensen zullen dienst doen als 'antenne' bij wie de onderzoekers aankloppen om zicht te krijgen op het reilen en zeilen in Deurne. Via een vragenlijst die polst naar de tevredenheid over de directe leefomgeving en naar de dagelijkse ervaringen als inwoner van Deurne zullen de onderzoekers een schets maken van de algemene tevredenheid van de Deurnenaar. Laat uw stem horen om van Deurne een nog beter district te maken en krijg er een leuke verrassing bovenop.

In Het Nieuwsblad verscheen een artikel over de stand van zaken van dit onderzoek. Een citaat uit het artikel: 'Deurnenaars klagen niet meer dan andere Antwerpenaars.
Professoren onderzochten het en weten het nu zeker "Deurnenaars klagen niet meer dan andere Antwerpenaars. Vreemd genoeg zijn het vooral inwoners van de welvarende buurten die het district met klachten bestoken." Tot die conclusie komen de professoren Peter Thijssen en Nathalie Vallet. Ze peilden naar de beruchte 'zuurtegraad'.
Het is opvallend dat de bewoners van meer welgestelde wijken zoals Drakenhof en de omgeving Ter Rivierenlaan het vaakst van zich laten horen, terwijl het daar al goed gaat'.
Zijn diegenen die bekommerd zijn om hun buurt en dit de overheid melden de oorzaak van de Antwerpse zuurheid?