14 januari 2009

Zebrapad verdwenen op Herentalsebaan

Het zebrapad bevond zich tegenover de Andromedaschool ter hoogte van de Corbletstraat en werd bij de heraanleg van de tramsporen op de Herentalsebaan niet heraangelegd. Daardoor moeten voetgangers komend vanuit de Corbletstraat 120 m. omlopen om de school te bereiken (met grote kans om ook nog te moeten wachten aan de verkeerslichten). Omdat de tram sowieso moet vertragen voor de halte en de verkeerslichten, is die wel verplicht om het zebrapad/de halte traag te naderen. Door de drukke omgeving met veel voetgangers is het onverantwoord dat de tram daar te snel rijdt. Groen! vraagt zich af of dit in overeenstemming is met het STOP principe (eerst Stappers, dan Trappers, daarna Openbaar Vervoer en tot slot Privé Vervoer)?
Ook elders in de omgeving dreigt nog infrastructuur voor zachte weggebruikers te verdwijnen. De fietstunnel onder de R11 in Borsbeek, waar heel wat Deurnese kinderen gebruik van maken om het Sint Jozefsinstituut veilig te bereiken, dreigt te verdwijnen wegens de geplande ondertunneling van het kruispunt met de de Robianostraat (de fietstunnel ligt in de de aanloophelling).