29 januari 2009

BAM-onderzoek luchtkwaliteit is maat voor niets

De studie werd uitgevoerd door VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek in opdracht van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

VITO vergeleek de situatie van de luchtkwaliteit in 2006 met de verwachte situatie in 2015. Voor 2015 werden twee scenario's opgesteld: een scenario mét en een scenario zonder Oosterweelverbinding. Dit is meteen de reden waarom deze studie geen zoden aan de dijk brengt in het debat over de omstreden Langewapperbrug, immers, het alternatief van de Straten-Generaal dat door middel van een tunnel (ipv. een viaduct) de Antwerpse ring noordelijk wil sluiten, werd niet onderzocht door het VITO.
Met een tunnel in plaats van de Langewapperbrug lijkt het bovendien logisch dat de luchtkwaliteit ten noorden van Antwerpen merkelijk beter zal zijn. Laat het nu net daar zijn (in het noorden) dat de situatie met de Langewapperbrug zou verslechteren (volgens de VITO-studie).
Overigens is volgens de VITO-studie de verbetering van de luchtkwaliteit in het zuidelijk gedeelte van de ring vooral een gevolg van de strengere Europese normen...