01 januari 2009

Stand vanzaken RUP Ruggeveld-Silsburg december 2008Sport en recreatie in landschapspark Ruggeveld en Silsburg
De plannen om het sportpark Ruggeveld en het recreatiegebied Silsburg in Deurne te vernieuwen gaan een nieuwe fase in. Het college vraagt de gemeenteraad om het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast te stellen. In de plannen krijgen sport en recreatie een prominentere rol in het gebied, waardoor Deurne opnieuw als sportdistrict op de kaart wordt gezet, en er gaat veel aandacht naar de natuurwaarden van de Schijnvallei en de vallei van de Koude Beek. Ruggeveld is een onderdeel van het Schijnvalleipark en vormt samen met het recreatiegebied van Silsburg aan de Peter Benoitlaan een site voor sport, recreatie en natuurontwikkeling. Het is ook voor een deel parkgebied, begraafplaats en pleisterplaats voor woonwagens.