16 januari 2009

Infoavond District Deurne over impact Oosterweelverbinding op Deurne Noord

Het districtscollege van Deurne is bezorgd om de impact van de Oosterweelverbinding op de leefbaarheid van de wijk Deurne-Noord en hecht veel belang aan de communicatie die gevoerd wordt over het project naar de bewoners toe. Daarom organiseert het districtscollege een infovergadering voor de buurtbewoners van Deurne-Noord over de gevolgen van de Oosterweelverbinding op hun wijk. Deze vindt plaats op * donderdag** 29 januari 2009 om 20 uur in CD Rix, Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne*. Het districtsbestuur maakt die avond haar standpunt over het dossier duidelijk en gaat hierover een gesprek aan met BAM, Straten-Generaal en vzw Ademloos. Omdat het onderzoek naar de alternatieve trac├ęs nog loopt, is het niet de bedoeling dat er die avond gepraat wordt over de algemene tunnel/brugdiscussie. Wel wil het districtsbestuur met de panelleden concreter en dieper ingaan op de gevolgen die de Oosterweelverbinding zal hebben op de wijk Deurne-Noord met extra aandacht voor de mobiliteit, de geluidsoverlast en het fijn stof. *Meer info* Stedelijk wijkoverleg 03 360 45 88 wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be