28 januari 2009

Mieke Vogels interpelleert districtsraad over mogelijk verdwijnen fietstunnel

Bij de geplande heraanleg van het kruispunt van de Autolei met de De Robianostraat zou de fietstunnel onder de Militaire baan verdwijnen. Die wordt gebruikt door heel wat kinderen van Deurne-Zuid die les volgen in het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek. Mieke Vogels (Groen!) dringt bij het districtsbestuur van Deurne aan om het verzet van de gemeente Borsbeek tegen deze ingreep te steunen.